Velkommen til Branntest.no

Branntest er et nettbasert opplærings- og testprogram tilpasset ditt bygg, hvor ansatte lærer hvordan de skal forebygge brann og opptre ved brann. Branntest omhandler teoridelen ved brannvern på arbeidsplassen.

Systemet har statistikk over hvem som har bestått testen, og hvem som har vært med på brannøvelser. Dette kan brukes mot brannvesenet ved kontroller. Branntest har kunder i kjøpesentre, sykehus, hoteller, teatre og vanlige kontorbygg.

Fordelen ved å gjennomføre opplæringen på nettet er at man slipper å sende ansatte på kurs. Dette er spesielt nyttig for bedrifter med stor rullering på ansatte. Branntest kan fås med norsk og engelsk tekst.

Ta kontakt idag for demo av systemet og referanser.

Welcome to Branntest.no

"Branntest" is Norwegian for "Fire Test" and is a web based training and testing program tailored to your building, where employees learn how to prevent fires and how to act in the event of a fire. Our web based training covers the theoretical aspects of fire safety and protection in the work place.

Branntest maintains statistics over who has passed the test and who has participated in fire safety drills. These can be submitted to Fire Authorities when they come on inspection. Our customers include shopping malls, hospitals, hotels, theatres and office buildings.

The benefit of using a web based system is that employees do not need to attend external courses. This is particularly important for companies with a large number of employees or with high employee turnover.

Please get in touch for a demonstration and references.