Brann- og eksplosjonsvernloven

Etter Brann- og eksplosjonsvernloven §§19 og 25 skal alle ansatte gjennomføre en opplæring i brannvern på sin arbeidsplass. Det er arbeidsgivers ansvar at en slik opplæring blir gjennomført før ansettelse, og det er arbeidstakers plikt å gjennomføre opplæringen.

Branntest.no har laget en nettbasert opplæringsmodell som er tilpasset din arbeidsplass, og kan gjennomføres hvor som helst og når som helst. Branntest.no omhandler den teoretiske delen vedrørende brannvern på din arbeidsplass. Når du har gjennomført opplæringen, er du bedre rustet til å vite hvordan du skal forholde deg ved brann.

Lokal brannvernleder på din arbeidsplass vil gjennomføre praktisk slukkeøvelse. 

Virksomheten skal gjøre arbeidstakere kjent med plikten i §25 i brannloven.
§ 25. Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten (utdrag) Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

§ 19. Sikkerhet i virksomhet (utdrag). Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven. Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker. Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.

§ 2b. Forskrift om brannforebygging (utdrag). Eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann.

Våre kunder er

  • Kjøpesentre
  • Sykehus
  • Kontorbygg
  • Hoteller
Digital brosjyre